Season 23 - ??PinkyLemon?? Roster

Record: 7 - 9
Division: EST-MON
Captain
Players
NameAvatarRank
Dude
72
YBW
80
Thugpotato
63
Hollywood
14