Season 16 - CryptoBois Roster

Record: 9 - 7
Division: EST-MON
Captain
Players
NameAvatarRank
Sheep
80
van izzle
62
Neo
73
Tyco
62
Soulius
24