Season 16 - CryptoBois Roster

Record: 9 - 7
Division: EST-MON
Captain
Players
NameAvatarRank
Sheep
72
van izzle
52
Neo
65
Tyco
55
Soulius
22